PUNKT KOTWICZĄCY MOCOWANY PRZEZ OCIEPLENIE

Systemy asekuracyjne mocuje się do różnych rodzajów nawierzchni w zależności od miejsca i prac jakie chcemy zabezpieczyć. Jednym z najpopularniejszych rodzajów montaży systemów asekuracji to montaż punktów kotwiących na dachu, które zabezpieczają przed upadkiem z jego krawędzi. Montaż asekurantó do dachu jednak, aby był poporawny musi być wykonany zgodnie z normą EN795 oraz właściwą praktyką pracy. W przypadku gdy słupek montowany jest do dachu betonowego lub innego materiału z warsta ocieplenia funkcjonuje wiele praktyk montażu. Jaką wybrać? Niżej wyjaśnimy jakie są dobre praktyki podczas montażu słupków kotwiczących przez ocieplenie do warstw dachu.

WYTYCZNE NORMY EN795 W ZAKRESIE MONTAŻU PUNKTU KOTWICZĄCEGO

Norma EN795 jasno określa jakie wymogi i jakie wytyczne powinny być spełnione,  aby punkt kotwiczący był zamontowany w sposób właściwy, trwały i bezpieczny. Wielu inwestorów chce by ich instalacje, szczególnie bezpieczeństwa spełniały Europejskie standardy. Poniżej przedstawiamy wycinek normy, w której widać wskazówki montażu podstawy słupka, która powinna znajdować się powyżej warstwy ocieplenia. Zgodnie z tym, system mocowany bezpośrednio do blachy jest zgodny z normą, jednak w momencie przykrycia podstawy i punktów mocowania warstwą ocieplenia: wełną lub membraną system przestaje spełniać warunki normy EN795. Oprócz powyższego, w przypadku mocowania przed ociepleniem podczas przeglądu nie sposób zweryfikować stan mocowania słupka bez wycinania całej izolacji.

WADY MONTAŻU SŁUPKA ASEKURACYJNEGO POD OCIEPLENIEM

W naszej działalności bardzo często spotykamy się firmami które chcą mocować wysokie słupki bezpośrednio do blachy lub betonu, zanim zostanie położona izolacja. Koncepcja jest prosta ? przy izolacji o grubości 30 cm mocujemy wcześniej słupki o wysokości 50 cm i po przykryciu ocieplenia będą one wystawać 20 cm ponad połać dachu. Wiele dachów na których byliśmy ma systemy zainstalowane właśnie w ten sposób. Jest to bardzo często błąd który może spowodować problemy w trakcie montażu izolacji, jak i wiele lat później. Wyjaśniamy dlaczego.

USZKODZENIE WARSTWY HYDROIZOLACJI

W sytuacji montażu słupka przykrywanego ociepleniem, wymagany jest montaż wyższego słupka, nawet o wysokości punktu wpięcia 50 cm. Im wyższy słupek tym siła działająca na jego końcu będzie powodować większe wygięcie podczas podpięcia. Pracownicy podpinający się do systemu asekuracji często działają siłą na słupek powodując jego pracę i odgięcie. Taka tymczasowa deformacja słupka powoduje mikrouszkodzenia izolacji i rozszczelnienie warstwy dachu. Szczególnie często występuje ona przy systemach linowych. Również w sytuacji, gdy użytkownik będzie się zapinał do systemu może nadepnąć butem przy słupku, przez co warstwa ocieplenia się obniży naciągając i rozrywając izolacje.

TRUDNOŚĆ Z USZCZELNIENIEM

Poza problematyką natury użytkowej, przy montażu cienkich wysokich słupków asekuracyjnych pod ociepleniem, występuję również problem z samym uszczelnieniem punktu kotwienia przez specjalistów. Cienki słupek ma bardzo małą powierzchnie przywierania przez co warstwa uszczelnienia łączy się z nią w sposób nietrwały, narażony na powstanie wad i błędów. Sytuacja zwłaszcza jest problematyczna przy uszczelnianiu membraną, która jest sztywniejsza niż np. papa. Z kolei papa narażona jest na uszkodzenia przy pracy na systemie w wyższych temperaturach i dniach słonecznych, kiedy zmieniają się jej właściwości fizyczne.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMĄ EN795

Należy pamiętać, że w przypadku zamontowania słupka kotwiczącego pod ociepleniem deklaracja zgodności może dotyczyć wyłącznie samego słupka. Norma nie dopuszcza przykrycia podstawy słupka warstwą ocieplenia, zatem deklaracja zgodności również na mocowanie nie może obowiązywać. Warto również sprawdzić jaką gwarancję na ewentualne rozszczelnienie daje firma montująca w taki sposób punkty kotwiczenia. Jeżeli jednak inwestor chce wykonać montaż systemu pod ociepleniem powinien wówczas wybrać słupki o grubym rdzeniu, które są stabilniejsze i łatwiej je uszczelnić, takie jak np. AS-FLAT500

PRZYKŁADY POPRAWNYCH USZCZELNIEŃ  PUNKTÓW KOTWICZENIA

DETAL MOCOWANIA PUNKTU KOTWICZĄCEGO PRZEZ OCIEPLENIE ZGODNE Z NORMĄ EN795

Firma Absorber  wykonuje mocowanie do betonu i blachy wyłącznie przez ocieplenie z płytą podstawy na powierzchni ocieplenia. Dzięki temu wszystkie wymienione wyżej problemy są wyeliminowane i nie mają miejsca przy montażu oraz dalszym użytkowaniu. Poniżej przedstawimy sposoby mocowania ? przetestowane, zgodne z normami i eliminujące problemy opisane wyżej.

MOCOWANIE DO BETONU PRZEZ OCIEPLENIE

Mocowanie podstawy słupka do betonu przez ocieplenie odbywa się za pomocą 4 specjalnych szpilek Absorber AS-100, które stanowią integralną część systemu zgodnego z normą EN795. Szpilki są wykonane ze stali nierdzewnej oraz nagwintowane na całej długości. W odpowiednio nawiercone dziury w betonie przez ocieplenie montuje się kotwy mechaniczne, które łączą się przymocowaną do blachy podstawy słupka szpilką. Jako mocowanie do betonu wykorzystuje się również połączenie chemiczne.

MOCOWANIE DO BLACHY PRZEZ OCIEPLENIE

Podobnie jak wcześniej, wykorzystujemy 4 specjalnie szpilki Absorber AS-100, w tym przypadku z przechylnym kołkiem. Szpilki i kołek są nagwintowane na całej długości. W odpowiednio nawiercone dziury wprowadza się zestaw mocujący, które po przykręceniu łączą słupek podstawy z blachą. Takie mocowania wystarczy obrobić w szybki i prosty sposób membraną/papą i mamy całkowicie szczelny system.

Skontaktuj się z nami

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.