image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Asekuracja dachu

Asekuracja dachu to zestaw metod oraz urządzeń, które obniżają ryzyko wystąpienia zdarzenia upadki z dachu. Asekuruje się prace wykonywane zarówno na dachu skośnym jak i płaskim z wykorzystaniem punktów kotwiczących, lin roboczych, lin stalowych, a nawet systemów z wykorzystaniem prowadnic sztywnych tzw. szyny.

Asekuracja dachu- czy obowiązkowa?

W dzisiejszych czasach obowiązkiem każdego projektanta, kierownika budowy, inwestora czy zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy na danym obiekcie. Z roku na rok notujemy w Polsce co raz mniejszy wskaźnik wypadkowości. Jest to spowodowane zwiększaniem świadomości pracodawców oraz pracowników w dziedzinie BHP oraz stosowanie nowoczesnych technologii do zwiększania bezpieczeństwa podczas wykonywania różnego typu robót. Jednym z zagadnień, gdzie wykorzystywane są innowacyjne rozwiązania, jest zabezpieczenie dachu. Należy pamiętać, że każdy dach, który nie jest otoczony attyką o wysokości przynajmniej 1,5m stanowi strefę zagrożoną upadkiem z wysokości. Mając na uwadze, jak częstym powodem otrzymania poważnych obrażeń, czasem nawet śmiertelnych, jest tego typu wypadek należy dołożyć wszelkich starań aby zniwelować zagrożenie jego wystąpieniem. Na powierzchniach dachów obowiązkowi zabezpieczenia podlega zarówno jego krawędź  jak i wszystkie otwory oraz urządzenia, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników.

Asekuracja dachu – typy

Do wyłączenia dachu ze strefy zagrożonej upadkiem z wysokości służą środki ochrony zbiorowej. Do tej grupy z pewnością można zaliczyć barierki ochronne. Szerokie spektrum materiałów, które mogą być wykorzystane podczas ich konstruowania oraz wykańczania podnosi znacznie walory estetyczne takiego elementu.  Często już na etapie projektowania są one planowane jako nieodzowna część architektury obiektu. Balustrady ochronne mogą być projektowane również w formie wolnostojącej. Takie rozwiązanie pozwala na ewentualne przemieszczanie całego systemu i nie wymaga stałego połączenia z konstrukcją budynku. Alternatywnym sposobem wykonania asekuracji na dachu jest zastosowanie stałych systemów kotwiczących, które we współpracy z połączonymi do nich środkami ochrony osobistej zabezpieczają użytkownika przed upadkiem z wysokości. Zależnie od charakterystyki przewidzianych prac wykonywanych na dachu można zdecydować się na jeden z wielu wariantów tego typu zabezpieczeń. Podczas procesu wyboru oraz projektu konkretnego rozwiązania należy zawsze skonsultować się z wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą. Obecnie najczęściej stosowanymi stałymi systemami asekuracji są systemy punktowe oraz linowe. Zasadniczą różnicą w ich budowie jest ciągłość kotwiczenia. W przypadku rozwiązania punktowego, np. AS-FLAT200 mamy do czynienia ze słupkami asekuracyjnymi rozmieszczonymi na obiekcie tak, aby zabezpieczyć wszystkie strefy zagrożone upadkiem. W celu zachowania ciągłości asekuracji użytkownik musi przepinać się do kolejnych punktów co może być problematyczne podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się. W takich przypadkach zaleca się zastosowanie rozwiązań linowych, takich jak AS-LINEX lub AS-LINEPRO. Dzięki wykorzystaniu liny stalowej rozpiętej na długości całego systemu asekuracji dachu eliminujemy potrzebę przepinania się pomiędzy słupkami. Zapewnienie swobody ruchu w takim przypadku może być kluczowe dla jakości i czasu wykonywanych prac, co przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników podczas pracy.

Punkty kotwiczenia

Stałe urządzenia ochronne i systemy asekuracji na dachu zostały zaprojektowane i zainstalowane przez specjalistów. Są bezpieczne, ponieważ zostały skonstruowane z uwzględnieniem wymaganej wytrzymałości oraz dostosowane do współpracy z indywidualnym wyposażeniem ochronnym. Jeśli tego typu system asekuracji dachowej jest zamontowany należy z niego korzystać, szkoda czasu na wybór elementów konstrukcji dla wyposażenia ochronnego i podejmowania ryzyka złego wyboru. Niestety nie zawsze posiadamy komfort korzystania ze stałych systemów asekuracji dachowych. Jeśli jesteśmy zmuszeni do wyboru elementów konstrukcji jako punktów kotwiczenia musimy poznać różnicę w charakterystyce oddziaływania statycznego oraz dynamicznego na taki punkt i mieć świadomość, że każdy taki element musi posiadać odpowiednią: wytrzymałość, stabilność oraz położenie. Uwzględnienie tych trzech parametrów jest obowiązkiem każdego użytkownika sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i wymaga odpowiedniego przeszkolenia.

Użytkowanie asekuracji dachowej

Stałe systemy asekuracji na dachach w połączeniu ze środkami ochrony indywidualnej tworzą kompletny system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Należy oczywiście pamiętać, że każdy element takiego kompletu musi spełniać stawiane mu wymogi. W celu zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa przedstawiamy główne zasady, do których należy się stosować podczas użytkowania stałego systemu asekuracji:

  • Jeśli tylko masz możliwość, używaj stałych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości.
  • Upewnij się, że taki system ma ważny okresowy przegląd techniczny.
  • Skontroluj stan techniczny systemu oraz indywidualnych środków ochrony każdym użyciem.
  • Zadbaj o prawidłowe połączenie wyposażenia osobistego wraz z systemem asekuracji.
  • Weź pod uwagę, że stały system ulega odkształceniu podczas upadku co prowadzi do zwiększenia łącznego dystansu spadania.
  • Zawsze bierz poprawkę na panujące warunki otoczenia na dachu.
  • Dbaj o prawidłową eksploatację systemów ochronnych i ich ciągłą przydatność do użytkowania.