image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI – NORMY

Praca na wysokości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 03.169.1650) zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych. Najprościej mówiąc praca na wysokości jest wszelaką pracą wykonywaną co najmniej 1 m nad poziomem ziemi i co ważne już w nawet takich przypadkach zabezpieczenie w postaci systemów asekuracyjnych bądź poprzez środki ochrony indywidualne jest wymogiem prawnym stawianym przez przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zarówno podczas projektowania, przygotowania oraz montowania systemów asekuracyjnych czy też doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej należy przestrzegać odpowiednich norm prawnych. Nie ważne jaki typ urządzenia, system czy też sprzęt służący do ochrony osób wykonujących pracę na wysokości wybierzemy musi być on poparty odpowiednią normą z uwagi na fakt, iż jest ona dokumentem, w którym przedstawione są standardy jakich powinniśmy przestrzegać. W każdej z nich znajdziemy narzucony sposób postępowania poparty odpowiednimi badaniami oraz wynikami.

Normy prawne stosowane przy pracach na wysokości:

  • Normy przedstawiające wyniki badań dotyczące indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości ? URZĄDZENIA KOTWICZĄCE:
NORMA OPIS
PN-EN795:1999  

 

 

 

 

Urządzenia kotwiczące

EN 795
EN 795 Klasa A
EN 795 Klasa A2
EN 795 Klasa B
EN 795 Klasa E
EN 795:2012
EN 795/A:2012
EN 795:2012 TYP B
EN 795/A:2012-CEN/TS 16415/A:2013
TS 16415/B
  • Normy przedstawiające wyniki badań dotyczące indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości ? URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE:
NORMA OPIS
PN-EN353-2:1996 Urządzenia samozaciskowe
PL-EN353-2 Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
EN 353-2 Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
EN353-1 Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą
EN 360 Urządzenia samohamowne
VG 11CNB/P/11.085:2015
  • Normy przedstawiające wyniki badań dotyczące indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości ? LINKI BEZPIECZEŃSTWA:
NORMA OPIS
PN-EN354:1997 Linki bezpieczeństwa
EN 354
EN 12841 Urządzenia regulacyjne dla lin
EN 1891 Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości
  • Normy przedstawiające wyniki badań dotyczące indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości ? AMORTYZATORY:
NORMA OPIS
PN-EN355:1997 Amortyzatory bezpieczeństwa
EN 355
  • Normy przedstawiające wyniki badań dotyczące indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości ? SZELKI BEZPIECZEŃSTWA:
NORMA OPIS
PN-EN361:1997  

Szelki bezpieczeństwa

EN 361
PN-EN 361
EN 1497 Szelki ratownicze
  • Normy przedstawiające wyniki badań dotyczące indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości ? UPRZĄŻ BIODROWA:
NORMA OPIS
prPN-EN 813 Uprząż biodrowa
EN 813
  • Normy przedstawiające wyniki badań dotyczące SPRZĘTÓW ALPINISTYCZNYCH:
NORMA OPIS
PN-EN 12278 Bloczki linowe
PL-EN 567  

Klamry liny

EN 567
EN 566
  • Normy przedstawiające wyniki badań dotyczące wyposażenia pracownika ? OCHRONA OCZU, HEŁM OCHRONNY, ODZIEŻ OCHRONNA:
NORMA OPIS
EN 166 1B Ochrona oczu
EN 166 1B93
EN 166 1F93
EN 166
EN 1731 Siatkowa ochrona oczu i twarzy
EN 812 Przemysłowy hełm ochronny
EN 397
EN 352-3 Nauszniki przeciwhałasowe
EN 373 Ocena odporności materiału na działanie płynnego metalu
EN 367 Ochrona przed gorącem i płomieniem
EN 366
EN 532
EN 358 P.4.1.5 Odporność na działanie płomieni
EN 531 Odzież ochronna dla pracowników
EN 471 Odzież ostrzegawcza

Oprócz powyższych norm istnieje również wiele innych, których powinniśmy przestrzegać. Jak widać odpowiedni dobór urządzeń, systemów czy też sprzętów ochrony indywidualnej jest bardzo istotny z uwagi na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa jego użytkownikom. Wybierając sprzęty, które posiadają odpowiednio przypisane sobie normy, a co za tym idzie wykonanie potrzebnych badań do ich użytkowania jesteśmy w 100 % pewni o własnym bezpieczeństwie oraz naszych pracowników podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac na wysokościach.