SYSTEMY ASEKURACYJNE FAQ

ŁATWE ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA 

1. Od kiedy jest praca na wysokości? Od kiedy praca uznawana jest jako praca na wysokości?

Praca na wysokości rozumiana jest jako wykonywanie czynności służbowych na dachach, wiatach, rusztowaniach, konstrukcjach na budowie, kominach czy drabinach oraz innych miejscach znajdujących się powyżej 1 metr na poziomem.

2. Praca na wysokości od kiedy używać szelki bezpieczeństwa? Od jakiej wysokości obowiązek używać zabezpieczeń?

Dla każdej pracy wykonywanej powyżej jednego metra nad poziomem powierzchni, osoba powinna być wyposażona w środku ochrony indywidualnej: szelki, kask. Dodatkowo powyżej tej wysokości już powinny być mocowane stałe systemy zabezpieczające przed upadkiem np.: punkty kotwiczenia

3. Jakie akty prawne dotyczą pracy na wysokoś

Głównym dokumentem prawnym dotyczącym bezpieczeństwa pracy jest: ?Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W Dzienniku Ustaw z 2003 r. nr 169, poz. 1650 opublikowano obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z zawartą w nim definicją pracą na wysokości jest każda praca wykonywana na powierzchni ponad 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi, jeśli powierzchnia ta nie jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 metra pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi i nie jest wyposażona w stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.?

4. Powyżej jakiej wysokości jest zagrożenie upadkiem

Zagrożeniem upadkiem występuję już powyżej 1 metra, a szczególnie niebezpieczne rozumiane są upadki z wysokości powyżej 3 metrów.

5. Jakie zabezpieczenie przed upadkiem montowane do płyty warstwowej?

W zakresie systemów mocowanych na stałe, do płyty warstwowej możemy mocować punkty kotwiczące lub system linowy. Mocowanie do powierzchni nośnej odbywa się wówczas przy wykorzystaniu specjalistycznych nitów lub blachowkręty

6. Jakie są Zabezpieczenia dekarskie? Zabezpieczenia dla dekarzy?

Przede wszystkim środki ochrony indywidualnej, szelki, lina z zatrzaskiem.

7. Jaką wysokość powinny mieć barierki

Barierki zabezpieczające pracownika przed upadkiem z wysokości powinny mieć minimalną wysokość 120 cm

8. Jaką wysokość powinna mieć attyka

Attyka aby była uznawana za środek zabezpieczenia pracy na wysokości, tym samym wyklucza dach jako obszar zagrożony upadkiem z wysokości powinna mieć wysokość min. 150 cm.

9. Jakie są techniczne środki chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości

Pierwszym elementem jest analiza ryzyka i środowiska pracy. Podczas wykonywania pracy na wysokości zawsze powinno brać udział minimum 2 osoby.  Najbardziej skutecznym środkiem ochrony przed upadkiem są barierki ochronne. Pozostałe środki o specjalistyczne systemy stałe i tymczasowe połączone ze środkami ochrony indywidualnej.

10. Co to jest szynodrabina?

Jest to drabina pionowa do której jest zamocowany stały system asekuracyjny w postaci prowadnicy szyny oraz wózka jednego.

11. Jaką wysokość powinny mieć balustrady zabezpieczające pracownika przed upadkiem?

Balustrady zabezpieczające pracownika przed upadkiem z wysokości powinny mieć minimalną wynoszącą 120 cm.

12. Asekuranty na dachu przepisy?

Głównym dokumentów jest norma EN795

13. Jaką wysokość powinny mięć poręcze balustrad zabezpieczające pracownika przed upadkiem powinny mieć minimalną wysokość.

120 cm

14. Jaki system asekuracji szynowy, linowy czy słupkowy?
15. Praca na wysokości- obowiązki pracodawcy?

Analiza ryzyka zagrożeń dla wykonywanej pracy

Likwidacja powstałych zagrożeń

Wykorzystywanie technologii w celu eliminacji ryzyka

Poirytowanie środków ochrony zbiorowej

Przeprowadzanie szkoleń BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania pracy

16. Praca na wysokości jakie normy?

Wyróżniamy normy dotyczące systemów ochrony zbiorowej Ce, EN795 oraz indywidualnej PN-EN-353 do 363.

17. Co grozi pracodawcy w przypadku upadku pracownika z wysokości?
18. Co grozi inwestorowi w przypadku niezamontowania systemu asekuracyjnego?
W przypadku, gdy inwestor nie zaplanuje oraz nie zamontuje systemu asekuracyjnego istnieje wysokie ryzyko upadku z wysokości osób przebywających na jego obiekcie. Gdy na terenie obiektu, który znajduje się pod opieką inwestora wystąpi upadek z wysokości będzie to miało nieciekawie konsekwencję z racji tego, iż nie zostały zapewnione oraz spełnione wymagania zawarte w przepisach prawnych oraz nie zachowano odpowiednich zasad BHP. Podobnie jak w przypadku pracodawców, inwestor powinien zabezpieczyć własny obiekt, tak aby osoby na nim przebywające były w pełni zabezpieczone. Jest to wymogiem więc jeśli inwestor wpuści na swój obiekt osoby nieprzeszkolone oraz nie posiadające odpowiednich zabezpieczeń, odpowiedzialność oraz konsekwencję prawne za ich uszczerbek na zdrowiu czy utratę życia spadnie właśnie na niego.
19. Jakie konsekwencje grożą wykonawcy za niezaplanowanie systemu?
W przypadku wykonawcy konsekwencję za niezaplanowanie systemu asekuracji czy też niewyposażenie swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej są podobne jak w przypadku inwestorów czy pracodawców. Każda osoba odpowiedzialna za pracę na wysokościach musi zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające przed upadkiem.
20. Jak zaprojektować system asekuracyjny?

Projektowanie systemów asekuracyjnych zachodzi w oparciu o odpowiednie przepisy prawne oraz normy, które definiują jak bezpiecznie zaprojektować systemy asekuracyjne. Projektowanie systemów odbywa się na podstawie indywidualnych potrzeb zleceniodawców. Każdy obiekt jest inny, dlatego tak bardzo istotne jest zaplanowanie odpowiednich systemów asekuracyjnych w oparciu o jego potrzeby. Wykonanie odpowiedniego projektu systemu asekuracyjnego zależy głównie od potrzeb indywidualnych zleceniodawców, ale także od takich parametrów jak warstwy połaci dachu, wysokości attyk czy rozmieszczenie urządzeń znajdujących się na dachach. Dopasowując projekt systemu zabezpieczającego przed upadkiem indywidualnie do każdego z obiektów mamy pewność, iż będzie on spełniał wymagane standardy oraz zapewniał maksymalne bezpieczeństwo dla osób z niego korzystających.

21. Jak zamontować system asekuracyjny?
Należy pamiętać, iż zaprojektowanie, dokonanie wyboru, a następnie montaż systemów asekuracyjnych należy dopasować do panujących potrzeb oraz warunków. Do podstawowych czynników jakie brane są pod uwagę podczas projektowania i montażu są głównie ilość użytkowników będących korzystać z systemów, częstotliwość prac w danym miejscu czy też materiał, do którego system będzie zamocowany. Istnieją dachy zarówno z blachy trapezowej, płyt panwiowych, dachy drewniane czy też powierzchnie żelbetonowe. Wiele z nich także posiada ocieplenie co jest bardzo istotne podczas montażu systemów asekuracyjnych. Najważniejsze podczas montażu jest to, aby mocowanie do każdego typu z dachów spełniało wymogi zawarte w normie EN 795. Jak wiadomo powierzchnie dachów są różne, dlatego też do każdego z nich dopasowywany jest odpowiedni rodzaj mocowania. Na montaż systemu równie duży wpływ ma jego rodzaj, ponieważ przy każdym systemie będzie występował inny rozstaw słupków kotwiczących oraz umiejscowienie ich względem krawędzi dachu. W systemach linowych również należy zwrócić uwagę na liny, ponieważ muszą być one odpowiednio naciągnięte, tak aby nie stykały się z powierzchnią dachu. Pozwoli to wyeliminować ryzyko przetarcia się lin, a co za tym idzie uszkodzenia systemu asekuracyjnego.  

Skontaktuj się z nami

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.