SYSTEMY ASEKURACYJNE NA DACHU

FAQ

1. Od kiedy jest praca na wysokości? Od kiedy praca uznawana jest jako praca na wysokości?

Praca na wysokości rozumiana jest jako wykonywanie czynności służbowych na dachach, wiatach, rusztowaniach, konstrukcjach na budowie, kominach czy drabinach oraz innych miejscach znajdujących się powyżej 1 metr na poziomem.

2. Praca na wysokości od kiedy używać szelki bezpieczeństwa? Od jakiej wysokości obowiązek używać zabezpieczeń?

Dla każdej pracy wykonywanej powyżej jednego metra nad poziomem powierzchni, osoba powinna być wyposażona w środku ochrony indywidualnej: szelki, kask. Dodatkowo powyżej tej wysokości już powinny być mocowane stałe systemy zabezpieczające przed upadkiem np.: punkty kotwiczenia

3. Jakie akty prawne dotyczą pracy na wysokoś

Głównym dokumentem prawnym dotyczącym bezpieczeństwa pracy jest: „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W Dzienniku Ustaw z 2003 r. nr 169, poz. 1650 opublikowano obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z zawartą w nim definicją pracą na wysokości jest każda praca wykonywana na powierzchni ponad 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi, jeśli powierzchnia ta nie jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 metra pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi i nie jest wyposażona w stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.”

4. Powyżej jakiej wysokości jest zagrożenie upadkiem

Zagrożeniem upadkiem występuję już powyżej 1 metra, a szczególnie niebezpieczne rozumiane są upadki z wysokości powyżej 3 metrów.

5. Jakie zabezpieczenie przed upadkiem montowane do płyty warstwowej?

W zakresie systemów mocowanych na stałe, do płyty warstwowej możemy mocować punkty kotwiczące lub system linowy. Mocowanie do powierzchni nośnej odbywa się wówczas przy wykorzystaniu specjalistycznych nitów lub blachowkręty

6. Jakie są Zabezpieczenia dekarskie? Zabezpieczenia dla dekarzy?

Przede wszystkim środki ochrony indywidualnej, szelki, lina z zatrzaskiem.

7. Jaką wysokość powinny mieć barierki

Barierki zabezpieczające pracownika przed upadkiem z wysokości powinny mieć minimalną wysokość 120 cm

8. Jaką wysokość powinna mieć attyka

Attyka aby była uznawana za środek zabezpieczenia pracy na wysokości, tym samym wyklucza dach jako obszar zagrożony upadkiem z wysokości powinna mieć wysokość min. 150 cm.

9. Jakie są techniczne środki chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości

Pierwszym elementem jest analiza ryzyka i środowiska pracy. Podczas wykonywania pracy na wysokości zawsze powinno brać udział minimum 2 osoby.  Najbardziej skutecznym środkiem ochrony przed upadkiem są barierki ochronne. Pozostałe środki o specjalistyczne systemy stałe i tymczasowe połączone ze środkami ochrony indywidualnej.

10. Co to jest szynodrabina?

Jest to drabina pionowa do której jest zamocowany stały system asekuracyjny w postaci prowadnicy szyny oraz wózka jednego.

11. Jaką wysokość powinny mieć balustrady zabezpieczające pracownika przed upadkiem?

Balustrady zabezpieczające pracownika przed upadkiem z wysokości powinny mieć minimalną wynoszącą 120 cm.

12. Asekuranty na dachu przepisy?

Głównym dokumentów jest norma EN795

13. Jaką wysokość powinny mięć poręcze balustrad zabezpieczające pracownika przed upadkiem powinny mieć minimalną wysokość.

120 cm

14. Jaki system asekuracji szynowy, linowy czy słupkowy?
15. Praca na wysokości- obowiązki pracodawcy?

Analiza ryzyka zagrożeń dla wykonywanej pracy

Likwidacja powstałych zagrożeń

Wykorzystywanie technologii w celu eliminacji ryzyka

Poirytowanie środków ochrony zbiorowej

Przeprowadzanie szkoleń BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania pracy

16. Praca na wysokości jakie normy?

Wyróżniamy normy dotyczące systemów ochrony zbiorowej Ce, EN795 oraz indywidualnej PN-EN-353 do 363.

17. Co grozi pracodawcy w przypadku upadku pracownika z wysokości?
18. Co grozi inwestorowi w przypadku niezamontowania systemu asekuracyjnego?
19. Jakie konsekwencje grożą wykonawcy za niezaplanowanie systemu
20. Jak zaprojektować system asekuracyjny?
21. Jak zamontować system asekuracyjny?