AUDYT BHP

ZAPEWNIJ MIEJSCE PRACY BEZPIECZNYM

 

Audyt bhp i oceny ryzyka do podstawowe i wyjściowe narzędzie do analizy poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wydaję się, że jest to konieczność dla inwestorów, którzy chcą poprawić jakość i efektywność w miejscu pracy. Celem przeprowadzonego audytu jest analiza spełnienia wymogów prawnych i przepisów bhp w zakresie wykonywanych prac wysokościowych. Jednakże zakres wybiega szeroko poza jedynie prace na wysokości, a dotyczy również prace wykonywane na dachach, nad obszarem roboczym i maszynami, a nawet w przestrzeniach trudno dostępnych.

Do oceny i weryfikacji zagrożeń wykorzystuje się przepisy prawa oraz standardy europejskie, które są wyznacznikiem dobrych praktyk podczas pracy na wysokości.
Kontrola odbywa się zarówno w obszarze stałych systemów asekuracji, środków ochrony indywidualnej jak i stref zagrożonych upadkiem czy też stref niebezpiecznych. Dokonujemy oceny ryzyka wykonywanych prac oraz weryfikujemy dostępne rozwiązania.

Efektem audytu  BHP jest końcowy raport, który wskazuje główne obszary gdzie wymagana jest poprawa bezpieczeństwa pracy z naciskiem i propozycjami jakie rozwiązania sprawdzą się optymalnie w danej sytuacji. Więcej informacji na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o rozporządzenie ministra w sprawie polityki socjalnej dostępne jest pod tym linkiem.

Audyt BHP – zakres

  • Weryfikacja technicznych wymagań infrastruktury budowlanej
  • Obserwacja i analiza procesów wykonywanych w strefach zagrożonych
  • Analiza obszarów roboczych oraz określenie występującego poziomu zagrożenia
  • Określenie prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych
  • Przegląd systemów ochrony zbiorowej oraz stałych systemów asekuracji
  • Przegląd drabin oraz systemów asekuracji pionowej
  • Przegląd środków ochrony indywidualnej
  • Transport wewnątrzzakładowy

Nasze rozwiązania

Systemy dachowe
Systemy podwieszone
Systemy ścienne

Zakres oferty

Projektowanie
Produkcja
Montaż

Wsparcie

Jesteś architektem / projektantem?
Odbierz gotowe bloki
systemów asekuracyjnych

ABSORBER SP. Z O.O.

ul. Igora Strawińskiego 17/4

51-129 WROCŁAW

NIP 8992855989

REGON 382300499

KRS 0000765998

 

+48 71 880 86 96

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.