image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

AUDYT BHP I STANOWISKOWY

Zapewniamy miejsce pracy bezpiecznym.

 • AUDYT BHP Z PROFESJONALISTAI!

  Audyt bhp i oceny ryzyka do podstawowe i wyjściowe narzędzie do analizy poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wydaję się, że jest to konieczność dla inwestorów, którzy chcą poprawić jakość i efektywność w miejscu pracy. Celem przeprowadzonego audytu jest analiza spełnienia wymogów prawnych i przepisów bhp w zakresie wykonywanych prac wysokościowych. Jednakże zakres wybiega szeroko poza jedynie prace na wysokości, a dotyczy również prace wykonywane na dachach, nad obszarem roboczym i maszynami, a nawet w przestrzeniach trudno dostępnych.

  Do oceny i weryfikacji zagrożeń wykorzystuje się przepisy prawa oraz standardy europejskie, które są wyznacznikiem dobrych praktyk podczas pracy na wysokości.
  Kontrola odbywa się zarówno w obszarze stałych systemów asekuracji, środków ochrony indywidualnej jak i stref zagrożonych upadkiem czy też stref niebezpiecznych. Dokonujemy oceny ryzyka wykonywanych prac oraz weryfikujemy dostępne rozwiązania.

  AUDYT BHP ZAKRES I EFEKTY

  Efektem audytu  BHP jest końcowy raport, który wskazuje główne obszary gdzie wymagana jest poprawa bezpieczeństwa pracy z naciskiem i propozycjami jakie rozwiązania sprawdzą się optymalnie w danej sytuacji. Więcej informacji na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o rozporządzenie ministra w sprawie polityki socjalnej dostępne jest pod tym linkiem.

  • Weryfikacja technicznych wymagań infrastruktury budowlanej
  • Obserwacja i analiza procesów wykonywanych w strefach zagrożonych
  • Analiza obszarów roboczych oraz określenie występującego poziomu zagrożenia
  • Określenie prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych
  • Przegląd systemów ochrony zbiorowej oraz stałych systemów asekuracji
  • Przegląd drabin oraz systemów asekuracji pionowej
  • Przegląd środków ochrony indywidualnej
  • Transport wewnątrzzakładowy

SZUKASZ PRODUKTU LUB ROZWIĄZANIA?