image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Barierki na dachu

Barierki na dachu – tworzenie strefy bezpiecznej

Podczas wykonywania prac na wysokości koniecznym oraz co najważniejsze niezbędnym elementem powinny być wszelkiego rodzaju systemy mające pełnić funkcję ochrony przed upadkiem z wysokości. Wybór danego systemu zabezpieczającego zależy przede wszystkim od wymagań jakie stawiają nam przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, rodzaju powierzchni na której ma być wykonany jak i również indywidualnego podejścia naszych zleceniodawców oraz projektantów. Zdrowie oraz życie osób wykonujących prace na wysokości powinno być priorytetem dla ich zleceniodawców, dlatego tak ważne jest zapewnienie systemów chroniąc przed upadkiem tym osobom.

Barierki dachowe

Do jednych z wielu systemów zabezpieczeń na wysokości należą barierki dachowe. Ten typ zabezpieczeń dachowych zaliczany jest do nowoczesnego, a zarazem bardzo dobrze funkcjonującego systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Jest on coraz częściej wykonywanym systemem ze względu na zbiorowe zabezpieczenie osób wykonujących prace na wysokości w obrębie stref zagrożonych upadkiem. Barierki dachowe ze względu na to, że montowane są przy krawędziach dachu spełniają funkcję w ochronną dla osób przebywających w zabezpieczonych przestrzeniach. W przypadku występujących zabezpieczeń w formie barierek na dachu pracownicy nie mają obowiązku posiadać dodatkowych systemów ochronnych, ponieważ ochrona ta spełnia maksymalne standardy dotyczące zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Wyjątkiem są tutaj sytuacje, w których osoby wykonujące prace na wysokości muszą wychylić się bądź dostać na przestrzeń sięgającą poza granice balustrad dachowych. W takim przypadku zastosowanie dodatkowych asekuracji np. systemów w formie punktów kotwiczących, do których pracownik może się przypiąć i bezpiecznie wykonywać dalsze prace jest konieczne. Należy bezwzględnie pamiętać, że osoba jest w pełni zabezpieczona tylko w miejscach, gdzie występuje dobrze zaprojektowana oraz wykonana asekuracja, lub barierki na dachu.

Barierki dachowe – gdzie i dlaczego ich stosowanie jest wymagane

Prace na wysokości związane są z wykonywaniem różnego rodzaju czynności, począwszy od prac budowlanych podczas powstawania nowych obiektów jak i modernizacyjnych tych obiektów są nieodłącznym elementem w dzisiejszych czasach. Zaliczane są tu prace, zmuszające osoby przebywające na wysokościach do zbliżenia się w obręb stref niebezpiecznych takich jak niezabezpieczone krawędzie dachów. Do takich czynności kwalifikują się prace montażowe różnego rodzaju elementów, urządzeń które swoje miejsce znajdują na dachach. Oczywiście prace serwisowe oraz prace związane z konserwacją zarówno dachów jak i znajdujących się na ich przestrzeni elementów również wymagają odpowiednich zabezpieczeń. Poza zabezpieczeniem krawędzi dachów barierki dachowe swoje zastosowanie znajdują również w obrębie takich miejsc jak drabiny, wyłazy czy obszary gdzie występują świetliki dachowe.
 

Barierki dachowe zabezpieczające krawędzie dachów, świetliki czy wyłazy dachowe

Systemy zabezpieczające w postaci balustrad dachowych wykonywane mogą być jako systemy wolnostojące, których rozmieszczenie jest możliwe praktycznie wszędzie oraz systemy stałe, które montowane są jako nieruchome systemu uniemożliwiające upadek. W obu przypadkach zachowana jest maksymalna ochrona stref, w których istnieje zagrożenie upadkiem z wysokości. Montaż tych systemów jest stosunkowo prosty. Atutem systemów wolnostojących jest możliwość przenoszenia bądź całkowitego złożenia tego zabezpieczenia. Uznawany jest on za system tymczasowy choć może spełniać również funkcję systemu stałego. Jest to zależne głównie od potrzeb zleceniodawców oraz wykonywanych prac na wysokości. Zaś systemy stałe montowane mogą być np. do attyki i pozostają na dachu jako elementy nieruchome. Te systemy znajdują swoje zastosowanie najczęściej na przestrzeniach dachów, na których dość często wykonywane są różnego rodzaju czynności, przy których ochrona przed upadkiem jest nieunikniona. Niezależnie od tego jaki system wybierzemy, czy będzie to system wolnostojący czy stały najważniejsze aby spełniał on maksymalne standardy oraz pełnił odpowiednie funkcje, do których został przeznaczony. Tylko odpowiednio dobrze przemyślany, zaprojektowany oraz wykonany system asekuracyjny będzie w pełni bezpieczny. Ważne aby każda z osób przebywających na wysokości posiadała odpowiednie przeszkolenie bez względu na to jaki system zabezpieczający przed upadkiem będzie wykonany.