image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Praca na wysokości dla początkujących

Asekuracje na stanowisku pracy

Pracę na wysokości wykonuje się w wielu miejscach, czasem pracownicy będą musieli wejść na maszynę w fabryce lub pracować na spadzistym dachu budynku mieszkalnego, lub też być na dachu magazynu w celu przeprowadzenia kontroli i konserwacji innych urządzeń. Każde z tych miejsc jest wysoko, a pracownicy zawsze będą w mniejszym lub większym stopniu narażeni na upadek. Z tego też powodu stosowanie systemów asekuracji i innych zabezpieczeń wysokościowych powinno być poważnie traktowane przez osoby decyzyjne.

Odpowiedzialność za pracowników pracujących na wysokości ponoszą pracodawcy i właściciele budynków. Z tego też powodu muszą zapewnić środki ochrony przed upadkiem, jeśli jest konieczność pracy w miejscu gdzie jest takie ryzyko. Pracownicy z kolei mają obowiązek korzystać ze sprzętu i procedur które zabezpieczają ich przed wypadkiem na wysokości.

Możliwy wybór: Ochrona zbiorowa

Najprostszym rozwiązaniem będzie system zbiorowy chroniący wszystkich na danym obszarze.

Dzięki temu minimalizujemy ryzyko upadku, ponieważ chronimy obszary w których może dojść do upadku, zabezpieczamy je np. tymczasowymi barierkami, słupkami z siatką.

W wielu przypadkach jednak będzie trzeba dokonać wyboru systemu asekuracji indywidualnej, system też nie zabezpiecza się spadkiem z dachu w razie potknięcia, ale ratuje życie.

Możliwe rozwiązania

Jesteśmy w stanie za pomocą audytu bezpieczeństwa ocenić potencjalne zagrożenia, niebezpieczne miejsca i ryzyka upadku w danym obiekcie. Analizując potencjalne ryzyka zaprojektujemy system i wybierzemy odpowiedni sprzęt by zapewnić maksimum bezpieczeństwa dla pracowników.

Analiza ryzyka jest fundamentem strategii ochrony przed upadkiem, strategii bezpieczeństwa w której opisane zostały wszystkie środki zapewniające bezpieczną pracę pracownikom. Jednym z ważniejszych środków zapewniającym bezpieczeństwo jest wiedza i uświadamianie o zagrożeniach. Z tego też powodu oprócz audytu bezpieczeństwa często organizujemy w zakładach pracy szkolenia omawiające bezpieczeństwo na wysokości.

Wiedza o zagrożeniach na wysokich miejscach, umiejętność odpowiedniego zachowania się i używania sprzętu podczas pracy wysokościowej jest rzeczą niezwykle ważną, która może się przyczynić do zmniejszenia liczby wypadków czy też uratowania życia.