image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Punkt kotwiczenia

Punkt kotwiczenia Absorber

Niepodważalne jest znaczenie punktu kotwiczenia sprzętu indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości. Przed użytkowaniem danego punktu użytkownik powinien określi czy punkt posiada odpowiednią lokalizację, stabilność i wytrzymałość.

Właściwy punkt kotwiczenia powinien wytrzymać działanie maksymalnej siły hamowania wraz z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa. Odpowiednie normy i przepisy określają minimalne obciążenie jakie powinien posiadać punkt kotwiczenia.

Pojedynczy punkt kotwiczenia

Wytrzymałość statyczna punktu kotwiczenia nie będącego częścią większego systemu asekuracji poziomej powinna wynosić 12 kN, kiedy zabezpieczany jest jeden pracownik. Zgodnie z europejskimi i polskimi normami maksymalna siła hamująca (Fmax) wynosi 6 kN, przy projektowaniu systemów chroniących przed upadkiem z wysokości stosujemy metodę 2 x Fmax. Używając certyfikowany amortyzator bezpieczeństwa maksymalna siła hamowania nie powinna być większa do 6 kN podczas upadku osoby o masie 100kg przy drodze swobodnego spadania nie przekraczającej 4m.

Punkty kotwiczenia w systemach asekuracji poziomej

Systemy asekuracji poziomej są bardzo popularnym rozwiązaniem. Należy pamiętać, że punkty kotwiczenia, będące częścią takiego systemu muszą mieć odpowiednią wytrzymałość- 12 kN w przypadku systemów ze sztywnymi prowadnicami np. w postaci szyny poziomej oraz 1,5 razy większą od poszczególnych komponentów dla systemów z zastosowaniem giętkiej prowadnicy w postaci liny.

Stosując poziome linowe systemu asekuracji musimy wziąć pamiętać, że maksymalna siła hamowania działająca na linę asekuracyjną wytwarza siły dynamiczne działające z kolei na jej zakończenia, czyli nasze punkty kotwiczenia. Te siły nazywamy maksymalnym obciążeniem hamowania. Jest ono zwykle dużo większe, bez użycia odpowiedniego amortyzatora może osiągać nawet 15-krotność maksymalnej siły hamowania.

Zmiana pionowego kierunku maksymalnej siły hamowania na poziomy maksymalnego obciążenia hamowania sprawia, że wszelkie obliczenia muszą uwzględniać szereg parametrów takich jak początkowe napięcie lub ugięcie liny, jej sztywność itd. W związku z tym takie obliczenia są na tyle złożone, że potrzebne jest do tego odpowiednie oprogramowanie. Zagadnienia te są na tyle złożone, że konieczne jest korzystanie z usług profesjonalistów, którzy zajmują się projektowaniem i montażem systemów asekuracji poziomej.

Punkt kotwiczenia- budowa

Konstrukcja, na której znajduje się nasz punkt kotwiczenia powinna być na tyle stabilna, aby nie przewróciła się podczas upadku. Oczywiście punkty kotwiczenia będące częścią stałych konstrukcji takich jak kolumna, ściana czy belka nośna nie są narażone na brak odpowiedniej stabilności. To zagadnienie jest wyjątkowo ważne w przypadku punktów na ruchomych platformach, czy rusztowaniach. Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości nie powinny być montowana na tego typu ruchomych konstrukcjach bez ich wcześniejszej stabilizacji. Przed użytkowaniem tego typu punktów kotwiczenia powinniśmy sprawdzić odpowiednie naciągi i przeciwwagi, mogą one wymagać regulacji.

Punkt kotwiczenia – rozmieszczenie

W celu zmniejszenia drogi swobodnego spadku oraz zabezpieczenia przed wystąpieniem zjawiska wahadła podczas upadku sprzęt ochrony indywidualnej powinien być przypięty do punktu znajdującego się bezpośrednio nad użytkownikiem. Jeśli użytkownik ma możliwość wyboru punktu do którego się podłącza, należy użyć punktu znajdującego się tak wysoko jak tylko się da, dzięki temu zmniejszy luz w lince roboczej i skróci drogę swobodnego spadku. Wolna przestrzeń pod miejscem pracy powinna zakładać całkowitą drogę spadania plus co najmniej metr zapasu dla bezpieczeństwa.

Redukcja drogi swobodnego spadku

Korzystanie z punktów kotwiczenia znajdującego się na wysokości naszych stóp może być niezwykle niebezpieczne. Tak niskie położenie sprawia, że całkowita droga swobodnego spadania wydłuża się drastycznie. Dlatego zaleca się stosowanie systemów asekuracji poziomej linowych bądź szynowych. Jeśli nie jest to możliwe słupki asekuracyjne są dobrą alternatywą. Zastosowanie urządzeń samohamownych również redukuje swobodny spadek. Celem dobrania odpowiedniego rozwiązania należy się skonsultować z ekspertami w dziedzinie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.

Zmniejszenie zjawiska wahadła

Całkowite wyeliminowanie efektu wahadła może być trudne, czasami wręcz niemożliwe. Należy zwrócić uwagę na obiekty znajdujące się na drodze ewentualnego upadku wahadłowego i wybrać odpowiedni punkty kotwiczenia, którego lokalizacja nie narazi użytkownika na zderzenie z nimi. Tak długo jak praca będzie przeprowadzana na linii pionu przeprowadzonej od punktu kotwiczenia, ryzyko upadku wahadłowego będzie zmniejszona.

Podsumowanie

Czynnikiem decydującym o bez urazowym upadku jest odpowiednia lokalizacja punktu kotwiczenia. W wielu sytuacjach użytkownik ma możliwość wyboru. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników, żeby potrafili dobrać odpowiedni punkt do danej sytuacji. Na dachach budynków często mamy do czynienia ze stałymi punktami, dlatego w takich sytuacjach to specjalista zajmujący się bezpieczeństwem pracy na wysokości powinien dokonać wyboru rodzaju zastosowanych punktów oraz ich lokalizacji.