image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Stałe systemy asekuracji

W dzisiejszych czasach obserwujemy bardzo duży wzrost poziomu BHP w wielu branżach. Takie zjawisko spowodowane jest wciąż zaostrzającym się przepisom oraz co raz większą świadomością pracowników oraz pracodawców w dziedzinie zabezpieczenia życia i zdrowia podczas wykonywania prac. Dzięki temu wciąż notujemy co raz mniejsze współczynniki wypadkowości a wiele czołowych firm budowlanych, usługowych, czy też zakładów przemysłowych, działających na rynku polskim oraz europejskim, może pochwalić się dłuższymi okresami bez wypadku.  Ze względu na częstość występowania oraz duży udział przypadków śmiertelnych na szczególną uwagę zasługuje zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Z takim zagrożeniem boryka się wiele prężnie rozwijających się branż oraz firm.

Stałe systemy asekuracji – czy to jest konieczne

Nowe technologie towarzyszą nam cały czas. Usprawniają codzienne życie, dają nowe możliwości rozwoju. Zastosowanie znalazły również w dziedzinie BHP. Naprzeciw potrzebie zabezpieczania ludzi przed upadkiem z wysokości wyszedł producent systemów asekuracyjnych, firma ABSORBER. W szerokiej palecie produktów maja swoje ugruntowane miejsce stałe systemy chroniące przed upadkiem z wysokości. Zapewne wielu z Was kojarzą się ona głownie z „liniami życia” montowanymi na dachu, należy jednak pamiętać, że tego typu konstrukcje sprawdzają się doskonale w wielu innych przypadkach, gdzie występuje potrzeba zabezpieczenia pracowników. Główną cechą takich produktów jest stałe połączenie z konstrukcją obiektu.

Gdzie należy stosować stałe systemy asekuracji? Wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko wystąpienia upadku z wysokości. Jest bardzo ogólne stwierdzenie ale bardzo dobrze obrazuje, jak wszechstronne muszą być takie systemy. Zastosowanie znajdują na przykład:

  • Na dachach płaskich oraz spadowych, które stanowią strefę niebezpieczną
  • Przy pracach związanych z eksploatacją i serwisem cystern oraz naczep ciężarowych
  • Przy pracach nad głębokimi otworami
  • Do zabezpieczenia przemieszczania się po pomostach roboczych
  • W ciągach komunikacji pionowej

Stałe systemy asekuracji- rozwiązania

Konstrukcja systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości jest uzależniona od stawianych mu wymagań oraz specyfiki, w jakiej będziemy z niego korzystać. Głównym kryterium podziału jest płaszczyzna działania. Wyróżniamy tutaj systemy asekuracji pionowe oraz poziome. Taka kategoryzacja opisuje jaki rodzaj prac zabezpieczają.

Stałe systemy asekuracji drabiny

Pionowe urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości służą do asekuracji ciągów komunikacyjnych, takich jak drabiny. Ich wspólną cechą jest zastosowanie prowadnicy. Zapewnia ona ciągłość asekuracji na całej długości i swobodę ruchu. Istnieją prowadnice sztywne (szyna) oraz giętkie (lina stalowa). Elementem bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczeństwo użytkownika jest wózek jezdny, który ma za zadanie powstrzymać upadek. Pełni również rolę amortyzującą, redukując całkowitą siłę od upadku poprzez wstępne wyhamowanie użytkownika.

Stałe poziome systemy asekuracji

Stałe systemy asekuracji poziomej stosuje się wszędzie tam, gdzie użytkownik przemieszcza się horyzontalnie i jest zagrożony upadkiem z wysokości. W szerokim spektrum zastosowań znajdują urządzenia montowane na dachach, zakładach produkcyjnych, cysternach, obiektach mostowych oraz specjalistyczne systemy podwieszane. Konstrukcja zawsze jest dopasowywana przez, producenta firmę ABSORBER bezpośrednio do potrzeb zamawiającego. Stałe systemy asekuracji poziomej dzielimy na punktowe, linowe oraz szynowe.

  • Punktowe systemy asekuracji składają się z odpowiednio rozmieszczonych słupków asekuracyjnych. To ekonomiczne rozwiązanie stosuje się jeśli występuje niska częstotliwość wykonywanych prac albo nie wymagają one ciągłego przemieszczania się pracowników. Pojedynczy słupek pozwala na jednoczesną pracę trzech użytkowników.
  • Systemy z prowadnicą szynową lub linową zapewniają ciągłość asekuracji oraz swobodę prac na wysokości na całej długości systemu.

PODSUMOWANIE

Stałe systemy asekuracji są idealnym rozwiązaniem zabezpieczenia prac na wysokości. Prawidłowo rozplanowany i skonstruowane sprawdzają się w niemal każdych warunkach. Są również bardzo dobrą alternatywą pod względem ekonomicznym oraz użytkowym dla starszych rozwiązań, np. balustrad ochronnych. Podczas korzystania z tego typu urządzeń należy zaznajomić się z instrukcją użytkowania, sprawdzić stan techniczny  oraz stosowań odpowiednie środki ochrony osobistej. Informacje o eksploatacji systemów chroniących przed upadkiem z wysokości znajdują się w innych naszych publikacjach.