image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

System asekuracji poziomej

System asekuracji poziomej zaliczany jest do jednego z wielu systemów chroniących przed upadkiem z wysokości. Wszelkiego rodzaju prace wykonywane na wysokościach zaliczane są do jednych z najniebezpieczniejszych, dlatego tak istotne jest zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości, w wyniku którego może wystąpić uszczerbek na zdrowiu czy nawet utrata życia . Jest to wręcz obowiązek oparty na rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Należy również pamiętać, że zdrowie i życie drugiego człowieka powinno być sprawą priorytetową, stawianą ponad wszelkiego rodzaju niedogodności.

System asekuracji poziomej jak sama nazwa wskazuje przeznaczony jest do prac w poziomie, a więc pracownik poruszający się w ten sposób jest w pełni zabezpieczony podczas wykonywania różnego rodzaju czynności na wysokościach. Systemy te wykorzystywane są zarówno na dachach płaskich, różnego rodzaju platformach załadunkowych, torowiskach suwnic jak i również pod sufitami, czy przy załadunkach cystern. Przy ich wykorzystaniu prace typu odśnieżanie dachów, przeglądy oraz serwis znajdujących się tam urządzeń czy ich naprawa stają się wręcz dla użytkowników czynnościami bardzo prostymi, a co najważniejsze w 100 % bezpiecznymi.

Systemy asekuracji poziomej zabezpieczają użytkowników na stanowiskach pracy jak i podczas przemieszczania się wzdłuż systemu przed upadkiem z wysokości. Istnieje wiele rozwiązań projektowych tego typu zabezpieczeń, dzięki czemu zamocowanie ich możliwe jest praktycznie do wszystkich typów poszycia dachowego jak również do konstrukcji umieszczonych nad głową czy też ścian.

System asekuracji poziomej linowy

Nasza firma posiada w swojej ofercie linowe systemy asekuracji w dwóch wariantach. Pierwszy z nich jest systemem linowym nieprzejezdnym, natomiast drugi linowym przejezdnym. W obu przypadkach system ten składa się z punktów kotwiczących przytwierdzonych do dachu oraz liny asekuracyjnej. Użytkownik systemu linowego wyposażony musi być również w środki ochrony indywidualnej, dzięki którym bezpiecznie przypina się oraz korzysta z systemu. Systemy te zapewniają bezpieczeństwo podczas prac przy krawędziach dachu jak i również umożliwiają swobodne poruszanie się wzdłuż systemu. Przeznaczone są głównie do dachów płaskich oraz o nieznacznym nachyleniu. W przypadku nieprzejezdnych systemów linowych użytkownik podczas przemieszania się zmuszony jest do przepinania się pomiędzy słupkami asekuracyjnymi. Natomiast w przypadku systemów linowych przejezdnych ten problem nie występuje. Takie systemu wyposażone są w specjalne wózki, dzięki którym możliwe jest poruszanie się wzdłuż systemu bez konieczności jakichkolwiek ingerencji użytkownika. Ten wariant należy do droższego rozwiązania, natomiast jest on bardziej wydajny oraz praktyczny w użytkowaniu. Pracownik nie musi przepinać się co istotnie wpływa na wzrost jego bezpieczeństwa.

System asekuracji poziomej szynowy

Systemy asekuracyjne szynowe traktowane są jako zamiennik systemów liniowych. Główną różnicą jest tutaj to, iż wózek porusza się po konstrukcji szyny sztywnej odpowiednio wyprofilowanej oraz zamocowanej na stałe. W przypadku tego systemu użytkownik także musi być wyposażony w środki ochrony indywidualnej, dzięki którym bezpiecznie przypina się do wózka znajdującego się na szynie. W tym systemie atutem jest niska giętkość szyny, dzięki czemu systemy te mogą być wykorzystywane do zabezpieczenia miejsc pracy takich jak załadunki cystern, pracy nad ciężarówkami czy też wagonami. W swojej ofercie posiadamy także szyny montowane do ścian, które ułatwiają wykonywanie różnych czynności przy ich użyciu. Nasza firma projektuje oraz montuje systemy asekuracyjne szynowe nawet w najbardziej wymagających miejscach dzięki temu, że można je wyprodukować w różnego rodzaju kształtach. Pozwala to na dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb osób, które chcą posiadać wyżej opisany system asekuracji.

System asekuracji poziomej nad obszarem roboczym

Systemy asekuracyjne podwieszane mogą być systemami zarówno liniowymi jak i szynowymi chroniącymi przed upadkiem z wysokości.  Istotną różnicą jest fakt, iż taki system mocowany jest tuż nad głową użytkownika. Tak jak w przypadku dwóch poprzednich wyposażony jest w szynę bądź linę asekuracyjną, wózek asekuracyjny, środki ochrony indywidualnej, ale także w urządzenie samohamowne. System ten pozwala na bezpieczne wykonywanie prac na różnego rodzaju podestach, platformach czy też miejscach załadunku cystern. Swoje zastosowanie znajduje także w miejscach o ograniczonej dostępności np. przy pracach nad różnymi maszynami. Systemy asekuracyjne podwieszane zarówno liniowe jak i szynowe montowane są najczęściej do sufitów oraz konstrukcji stalowych, ale też do ścian czy dachów. Dzięki temu rozwiązaniu nasza firma może dostosować się do konkretnych potrzeb osoby zamawiającej system.

Jak widać firma Absorber posiada pełen wachlarz certyfikowanych rozwiązań dotyczących systemów asekuracyjnych poziomych. Nie ważne czy wybiorą Państwo system asekuracji poziomej linowy czy system podwieszany nasza firma zarówno na etapie projektowym jak i wykonawczym dokona wszelkich starań, aby wybrany system był maksymalnie bezpieczny oraz spełniał wasze jak i stawiane przez prawo wymagania.