image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

System chroniący przed upadkiem z wysokości

INDYWIDUALNE SYSTEMY CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Należy pamiętać, że o pracy na wysokości mówimy już przy pracach wykonywanych na wysokości powyżej 1m, czyli przy każdej pracy, w której występuje ryzyko upadku z wysokości. Zabezpieczenie osób wykonujących pracę, zaliczające się do jednych z najniebezpieczniejszych jest priorytetem ze względu na fakt, iż upadek powoduje uszczerbek na zdrowiu, a także może doprowadzić do śmierci.

Istnieje wiele rodzajów zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, a mianowicie stałe systemy asekuracji, między innymi systemy linowe, szynowe i barierki oraz indywidualne systemy chroniąc przed upadkiem z wysokości. Stałe systemy zabezpieczające są najlepszym rozwiązaniem, lecz nie zawsze są możliwe do wykonania. Dlatego też gdy nie mamy możliwości zainstalowania stałego systemu asekuracji chroniącego przed upadkiem z wysokości ze względów choćby technicznych, organizacyjnych czy też ekonomicznych idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie środków ochrony indywidualnej.

Istnieje wiele rodzajów sprzętów zaliczanych do środków ochrony osobistej i nie zależnie od sytuacji, w której będą wykorzystywane muszą spełniać one szereg wymagać oraz być przetestowane i zgodne z obowiązującymi normami. Systemy związane bezpośrednio ze środkami ochrony osobistej można podzielić na systemy pracy w ograniczeniu, systemy powstrzymywania upadku, systemy pozycjonowania w miejscu pracy, systemy ratunkowe oraz systemy pracy technikami dostępu linowego.

PRACA W OGRANICZENIU

Są to systemy zaliczane do jednych z najbezpieczniejszych, w których wykorzystywane są indywidualne systemu asekuracyjne. W przypadku tego systemu, dzięki dobraniu odpowiedniej długości liny łączącej pas biodrowy użytkownika z urządzeniem kotwiczącym zabezpieczają go podczas prac na wysokości. Taki system uniemożliwia użytkownikowi dostanie się do strefy zagrożonej upadkiem, dzięki czemu automatycznie eliminuje wystąpienie upadku z wysokości. Osoba korzystająca z systemu pracy w ograniczeniu powinna być wyposażona przede wszystkim w szelki bezpieczeństwa, do których przypięty będzie odpowiednim połączeniem z urządzeniem kotwiczącym. Tylko w przypadku racjonalnego oraz odpowiedniego korzystania ze sprzętów chroniących przed upadkiem z wysokości mamy pewność o maksymalnym bezpieczeństwie.

POWSTRZYMANIE UPADKU   

Jest jednym z wielu systemów, którego podstawowym zadaniem jest powstrzymywanie swobodnego spadania podczas upadku, a kolejnym zmniejszenie siły, która działa na użytkownika podczas wystąpienia upadku. Osoba korzystająca z systemu powstrzymywania przed upadkiem powinna być wyposażona  w podstawowe środki ochrony indywidualnej czyli  szelki bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne lub samozaciskowe. W zależności jaką pracę będziemy wykonywać należy odpowiednio dobrać system do występujących warunków. Do podstawowych systemów zaliczamy systemy z linką bezpieczeństwa oraz systemy z urządzeniami samohamownymi. Do poziomych systemów linowych zaliczane są systemy z linką bezpieczeństwa oraz z urządzeniami samozaciskowymi, natomiast do pionowych systemów można zaliczyć system ze sztywną prowadnicą. Przed korzystaniem z każdego z powyżej wymienionych systemów należy przeprowadzić odpowiednie szkolenia z ich użytkowania.

POZYCJONOWANIE W OBSZARZE ROBOCZYM

System pozycjonowania w miejscu pracy służy głównie do ustalenia odpowiedniej pozycji pracownika podczas wykonywania prac na wysokości. System ten ma za zadanie utrzymać użytkownika w pozycji bezpiecznej i nie pozwolić na upadek z wysokości. Dlatego bardzo ważne jest, aby w przypadku tego systemu stosować system dodatkowy, w razie gdyby system główny okazał się wadliwy bądź zawiódł. Dzięki czemu będziemy mieli pewność o maksymalnym zabezpieczeniu użytkownika. System pozycjonowania w miejscu pracy posiada dość krótki zasięg, dzięki czemu nie ma możliwość bezpośredniego upadku, lecz ewentualnie delikatne zsunięcie się z miejsca pracy. Jest on idealnym rozwiązaniem wykorzystywanym w miejscach, gdzie występują dość trudne warunki, np. na słupach energetycznych.

SYSTEMY RATUNKOWE

Systemy ratunkowe jak sama nazwa wskazuje służą do ratowania pracowników w momencie wystąpienia zagrożenia życia. Najprościej mówiąc osoby przebywające na wysokości dzięki temu systemowi mogą bezpiecznie ewakuować się z miejsc zagrożonych do miejsc bezpiecznych. Systemy ratunkowe służą również jako systemy powstrzymywania przed upadkiem z wysokości, a wiec zapobiegają przed swobodnym spadaniem obniżając siły działające na użytkownika. Atutem tego systemu jest również to, że przy jego użyciu osoba może się zarówno opuszczać jak i podciągać, co jest bardzo ważne podczas akcji ratunkowych. Ważne, aby osoby korzystające z systemów ratunkowych były odpowiednio przeszkolone ponieważ tylko w takim wypadku będą one w 100% bezpieczne.

PRACA TECHNIKAMI DOSTĘPU LINOWEGO

System pracy technikami dostępu linowego zazwyczaj wykonywany jest w miejscach o trudnych warunkach do pracy. System ten zazwyczaj wykonuje się w podparciu lub podwieszeniu przy pomocy lin asekuracyjnych. Bardzo istotne jest, iż w tym systemie występują dwie liny, z czego każda z nich musi być wpięta do osobnego urządzenia kotwiczącego. Tylko w takim przypadku system będzie spełniał swoje wymogi. Z uwagi na fakt użycia dwóch lin osoby korzystające są podwójnie zabezpieczone. Mimo że jedna z lin służy bezpośrednio jako system asekuracyjny, natomiast druga do swobodnego poruszania się to obie są przypięte do użytkownika. Dzięki temu rozwiązaniu ryzyko upadku z wysokości jest praktycznie niemożliwe.

Każdy z systemów, nie ważne czy będzie to system mocowany na stałe czy indywidualny system chroniący przed upadkiem z wysokości musi być z godnym z odpowiednimi normami oraz przepisami prawnymi. Każdy kto będzie korzystał z systemów asekuracyjnych musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt oraz zostać do tego odpowiednio przeszkolony, bo tylko kiedy posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności jesteśmy maksymalnie bezpieczni podczas wykonywania prac na wysokościach.