image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Zabezpieczenie przed upadkiem ? konieczność czy zbędny luksus?

Zabezpieczenie przed upadkiem – konieczność czy zbędny luksus?

Upadki z wysokości  niestety wciąż nie należą do rzadkości w Polsce, choć i tak wciągu ostatnich lat nastąpił spory rozwój w świadomości. Rozwój systemów zabezpieczeń przed upadkiem również przyśpieszył, powstało w Polsce wiele firm się tym zajmujących, dzięki czemu asekuranty są łatwiej dostępne. Według statystyk ponad 70% wypadków śmiertelnych przy pracy które przydarzają się w budowlance spowodowane są wypadkami z wysokości. W ubiegłym roku ponad 6 tysięcy osób było z tego powodu poszkodowanymi, ponad 1/5 z tego to budownictwo. Dodatkowo warto wspomnieć że około 30% wypadków śmiertelnych przy pracy jest powodowany przez upadek z wysokości.

Statystyki mówią jasno

Powyższe dane ukazują jak ważne są odpowiednie zabezpieczenia przy pracy na wysokości, takie jak systemy asekuracji, oraz systemy ochrony zbiorowej. Do większości z tych wypadków by nie doszło gdyby pracownicy byli odpowiednio zabezpieczeni w sposób odpowiedni do wykonywanej pracy. To pokazuje jak ważne są asekuracje i świadomość pracownika. Systemy zabezpieczeń na wysokości oraz szkolenia wysokościowe w bardzo dużym stopniu zwiększają bezpieczeństwo. W zakładach pracy gdzie przeprowadziliśmy szkolenia i wprowadziliśmy systemy zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości w ogromnym stopniu spadła liczba wypadków spowodowana upadkiem. Wiele firm niestety nie decyduje się na takie rozwiązania z powodu pozornie wysokich kosztów. Ryzyko upadku z wysokości jest stosunkowo niskie, jednak trzeba wziąć pod uwagę ogromne koszty jakie poniesie firma gdy przydarza się taki wypadek, a są one poważne.

Zaplanuj ochronę przed upadkiem

Upadkom z wysokości w 99% przypadków można zapobiec stosując odpowiedni normy i środki bezpieczeństwa. Pracodawcy i właściciele są zobligowani do zabezpieczenia miejsca wykonywania pracy. Muszą oni zapewnić bezpieczne miejsce pracy, w przypadku zagrożeń jakimi są upadki z wysokości muszą oni zapewnić odpowiednie środki ? systemy ochrony zbiorowej (np. barierki) lub systemy asekuracyjne (np. system linowy). By stwierdzić jakie zabezpieczenia i jaki system wdrożyć coraz częściej pracodawcy decydują się na usługi firm specjalizujących się w tym zakresie. Audyt bezpieczeństwa bada procesy w firmie, znajduje potencjalne miejsca zagrożone większym ryzykiem wypadku, analizuje możliwości zmniejszenia ryzyka i przedstawia możliwe opcje. Dzięki temu możliwe jest stworzenie planu bezpieczeństwa gdzie uwzględniane będą procedury i normy, oraz sprzęt.

Zakresu audytu:

  • Weryfikacja technicznych wymagań infrastruktury budowlanej
  • Obserwacja i analiza procesów wykonywanych w strefach zagrożonych
  • Analiza obszarów roboczych oraz określenie występującego poziomu zagrożenia
  • Określenie prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych
  • Przegląd systemów ochrony zbiorowej oraz stałych systemów asekuracji
  • Przegląd drabin oraz systemów asekuracji pionowej
  • Przegląd środków ochrony indywidualnej
  • Transport wewnątrzzakładowy

Podsumowując

Odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości może zminimalizować ryzyko wypadku i zaoszczędzić firmie dużo kosztów z powodu nieodpowiednio zabezpieczonego miejsca pracy, ale przede wszystkim ratuje ludzkie życie. Firma mająca miejsca grożące upadkiem z wysokości powinna je zidentyfikować, przeanalizować odstępne opcje i wdrożyć systemy zabezpieczające (systemy ochrony zbiorowej lub systemy asekuracyjne).